ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Δείτε αναλυτικά τα θέματα

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Αναλυτικά τα θέματα.
Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο – Δείτε αναλυτικά τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας την προσεχή Παρασκευή 26.02.2021 και ώρα 19:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και θα μεταδοθεί από την ιστοσελίδα του Δήμου www.eretria.gr/live.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις
όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018),
β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),
γ) της με αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.10969/19.02.2021 Κ.Υ.Α. με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.» (ΦΕΚ 648/Β’/20.02.2021),
δ) της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – 32 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4),
καλείστε όπως συμμετάσχετε στη 2η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την Παρασκευή 26.02.2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αλλαγή μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας».
2. Αλλαγή μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερέτριας».
Σελίδα 1 από 2

3. Μείωση μισθωμάτων κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021.
4. Λήψη απόφασης περί Ά κατανομής λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 του Δήμου
Ερέτριας ποσού 31.080,00€.
5. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2021.
6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για το έργο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Ερέτριας 2018 – πρόγραμμα Φιλόδημος».
7. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την έκθεση, σε ειδικές προθήκες, του αρχειακού και μουσειακού υλικού, που κατέχει ο Δήμος από την καταστροφή και τον ερχομό των Ψαριανών στην περιοχή μας.
8. Συζήτηση, κατόπιν αιτήματος πολιτών, σχετικά «με την ύπαρξη ή όχι, στο πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου, εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αιτημάτων πολιτών, καθώς και την καταβολή δαπάνης απόκτησης τέτοιου συστήματος στο παρελθόν».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ