Εύβοια: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εύβοια: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας

Αυτά είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 18η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα  διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης  ,  (σύμφωνα  με  την   υπ.αρ.  45η  Φ.69/162/οικ.9207  εγκύκλιο )  την    18η Ιουνίου   2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10.00   π.μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο:Εισήγηση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Θέμα2ον: Λήψη απόφασης για την έγκριση προκαταρτικής μελέτης με θέμα: «Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου και Προκυμαίας Αμαρύνθου».
Θέμα 3ο :Έγκριση πρακτικού Ι αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής κα Τεχνικής Προσφοράς ανοικτού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Οικισμού Άνω Βάθειας Δ.Ε. Αμαρυνθίων του Δήμου Ερέτριας»..
Θέμα 4ον :Λήψη απόφασης για έγκριση χορήγησης 16η παράτασης περαίωσης του έργου: «Αναπλάσεις Πυρόπληκτων Οικισμών Δ.Ε Αμαρυνθίων».
Θέμα 5ον :Λήψη απόφασης για την απόσυρση της υπ.αρ. 26514 ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΚΑΤΣΑΡΑΣ Π & Ε Ο.Ε του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ (132888) για την σύμβαση «Υπηρεσίες Υποστήριξης στην αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Ερέτριας για το 2021» με εκτιμώμενη αξία 95.060,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με δυνατότητα προαίρεσης 12.980,00 € χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 108.040,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Θέμα 6ον : Λήψη απόφασης για έγκριση έκθεσης Α ́ Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Θέμα 7ο : Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Π/Υ 2021
Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης για έγκριση αγοράς δίκυκλου έως 110 κ.μ. από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας .
Θέμα 9ο : Λήψη απόφασης για έγκριση ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3 του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 και παρ. 1 άρθρο 163 ΔΚΚ).

Θέμα 10ο :Ορισμός δικηγόρου για παροχή εξηγήσεων ενώπιον της Πταισματοδίκου Χαλκίδας αναφορικά με το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «Δίπορτο» σύμφωνα με το υπ. αρ. 371/2021 κλητήριο θέσπισμα.
Θέμα 11ο :Ορισμός δικηγόρου στην υπ. αρ. 141/2021 αγωγή του Κωνσταντίνου Ζαχαριά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας Τμήμα Ενοχικό (σωματική βλάβη από αμέλεια ).
Θέμα 12ο :Ορισμός δικηγόρου της Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων και Ποιότητας Ζωής κ. Μπούγα Παναγιώτας για υποθέσεις έγκλησης αδέσποτων ζώων.
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δημητρόπουλος

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr