ΚΕΔΕ-Αυτό είναι το νέο προεδρείο

Αυτό είναι το νέο προεδρείο της ΚΕΔΕ το οποίο αποτελείται από:
Πρόεδρος: Δημήτρης Παπαστεργίου
Ά Αντιπρόεδρος: Λαζαρος  Κυρίζογλου
Β Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κάρναβος
Γεν. Γραμματέας: Δημήτρης Καφαντάρης