ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΣτΕ: Μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου – Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΠΣτΕ: Μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου – Θέματα ημερήσιας διάταξης

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 9:00 το πρωί.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο youtube.

Εκτός των άλλων, το σώμα θα συζητήσει για τις φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Φθιώτιδα τη 18η Σεπτεμβρίου, αλλά και για τη δικαστική απόφαση σχετικά με τη Χρυσή Αυγή.

Δείτε στο ακόλουθο συνημμένο αρχείο την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε στην 9η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο you tube.
• Συζήτηση για τις φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων στη Φθιώτιδα τη 18η Σεπτεμβρίου 2020.
• Συζήτηση για τη δικαστική απόφαση σχετικά με τη Χρυσή Αυγή. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΡΓΑ
Θέμα 1ο Εισηγητής
Θέμα 2ο Εισηγητής
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

Θέμα 3ο Εισηγητής
Θέμα 4ο Εισηγητής
Θέμα 5ο Εισηγητής
Θέμα 6ο Εισηγητής
Θέμα 7ο Εισηγητής
Θέμα 8ο Εισηγητής
Θέμα 9ο Εισηγητής
Θέμα 10ο Εισηγητής
Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2020. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας έτους 2020 Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑΕΠ 056/2 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020 .
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Πρόταση ένταξης νέων έργων στη ΣΑΕΠ866 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2009ΕΠ06600002 “ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ – ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ” της ΣΑΕΠ066.
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600003 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566 .
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Θέμα 11ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600001 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θέμα 12ο Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 13ο
Συμπλήρωση-Τροποποίηση της αρ. 337/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης πίνακα Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) που αφορά τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 και τον Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Θέμα 14ο Εισηγητής
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.
6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.
Θέμα 15ο
Τροποποίηση της με αριθμ. 53/2020 της 2ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25ης Φεβρουαρίου 2020 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6Γ637ΛΗ- ΖΔΡ) ως προς τα κάτωθι:
1) Αντικατάσταση των οριζόμενων μελών της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης με τον ορισμό νέων μελών
2) Ορισμός νέου εκπροσώπου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Πρόεδρο στην Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου όπως αυτή συστάθηκε με την Απόφαση ΠΣ 319/2018
για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς» και αναπληρωτή του.
Εισηγητής
Θέμα 16ο Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Ηλίας Κυρμανίδης.
Ανασυγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στερεάς Ελλάδας.
Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας & Αθλητισμού, κ. Κων/νος Γαλάνης .
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 17ο Εισηγητής
Εισηγητής
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Θέμα 18ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο “Future Oriented Collaborative Policy Development for Rural Areas & People – Ανάπτυξη μελλοντικής συνεργατικής πολιτικής για αγροτικές περιοχές και αγροτικό πληθυσμό» και ακρωνύμιο «POLIRURAL» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Θέμα 19ο Επαναφορά πρότασης για το μαρτυρικό Δίστομο. Εισηγητής Από την παράταξη «Στερεά…Υπεροχής!».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΟΞΥΛΟ
ΤΣΩΚΟΣ