ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας

Συνεδριάζει σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας

Συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 15η Τακτική Συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την Τετάρτη 21.10.2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση Πλημμυρικών φαινομένων (Σχέδιο ΔΑΡΔΑΝΟΣ).
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοπή δέντρων για τη λειτουργία παιδικής χαράς στη θέση Πλατάνα στην Κοινότητα Γυμνού.
Σελίδα 1 από 2

4. Λήψη απόφασης περί κοπής και κλαδέματος ευκαλύπτων και πεύκων περιμετρικά των σχολείων.
5. Λήψηαπόφασηςγιατοναποκλεισμόπρόσβασηςπάνωαπόυφιστάμενοτεχνικόσεοδόεντός του οικισμού της Νέας Ερέτριας.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση παράτασης άδειας εκτέλεσης τομής οδών έως 30- 11-2020 του υποέργου «Υπογειοποίηση Καλωδίων Ηλεκτροδότησης Χαμηλής Τάσης ΔΕΗ» της πράξης «Συνολική Βελτίωση και Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου του Οικισμού Γυμνό.
7. Αποδοχήαπόφασηςένταξηςπράξηςπρογράμματος«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ»,μετίτλο:«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ερέτριας», συνολικού προϋπολογισμού 1.240,00€.
8. Υποβολή πρότασης στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020, σύμφωνα με την Β’ πρόσκληση (Σεπτέμβριος 2020) του Πράσινου Ταμείου.
9. Λήψη απόφασης περί αποδοχής επιχορηγήσεων και 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
10.Λήψη απόφασης περί έγκρισης Έκθεσης Β’ Τριμήνου 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
11.Λήψη απόφασης επί της συμβάσεως μίσθωσης για το δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται στη δυτική είσοδο της Ερέτριας, μετά και την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Γεωργίου Καρύδη.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΟΞΥΛΟ
ΤΣΩΚΟΣ