Συνεδριάζει την Τετάρτη 8/7 το δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην
αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων
των θυρών λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού,
στις 8 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω
θέμα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με τα προβλήματα που έχουν ανακύψει στην εύρυθμη λειτουργία
των υγειονομικών δομών του Δήμου μας εξαιτίας της υποστελέχωσης τους λόγω της μετακίνησης
Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του ΓΝΚΥ Κύμης και του ΚΥ Αλιβερίου .