Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας για την ψήφιση του προϋπολογισμού

Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας.

Την προσεχή Πέμπτη 12/12/2019 και ώρα 17:00 θα
πραγματοποιηθεί η 19η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ερέτριας, που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα Ερέτριας, με μοναδικό θέμα
την “Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ερέτριας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
(Ο.Π.Δ). Δήμου Ερέτριας και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερέτριας με το διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, οικονομικού έτους 2020”.