Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κύμης Αλιβερίου με θέμα την ρύπανση της ΑΓΕΤ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 4 Μαρτίου  2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Συζήτηση σχετικά με την έντονη ρύπανση που δέχεται η πόλη του Αλιβερίου και η ευρύτερη περιοχή του από την λειτουργία της υπάρχουσας τσιμεντοβιομηχανίας, κατόπιν αιτήματος της μείζονος αντιπολίτευσης.