Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου για τον προϋπολογισμό

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Κριεζών (αριθ. αποφ. 210/2014), που θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Λήψη απόφασης περί ψήφισης του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου οικ. έτους 2020.