Τα εύσημα των πολιτών δέχεται ο πρόεδρος της Κοινότητας Πυργίου

Τα εύσημα των πολιτών παίρνει καθημερινά ο πρόεδρος της Κοινότητας Πυργίου.

Ο Δημήτρης Γιαννακός έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι παράγει έργο στην Κοινότητα με τις καθημερινές επεμβάσεις έχουν αλλάξει προς το καλύπτεται το χωριό με τους πολίτες να το επισημάνουν συνεχώς.