ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τοποθετήσεις Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς και Εύβοιας στην Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ

Τοποθετήσεις Λαϊκής Συσπείρωσης Στερεάς και Εύβοιας στην Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ

Στις 10 Νοεμβρίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τηλεδιάσκεψη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς και Εύβοιας έφερε προ ημερήσιας διάταξης τα εξής θέματα:


Η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα όταν έπρεπε, αφήνοντας αθωράκιστο τον λαό και τη χώρα μπροστά στο αναμενόμενο δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Ο ιός κάποια στιγμή θα νικηθεί.

Επιδίωξη μας είναι ο λαός μας να βρεθεί τότε όρθιος και δυνατός για να αναμετρηθεί με τα αδιέξοδα ενός σάπιου συστήματος.

Ο αγώνας για τα άμεσα, αναγκαία και αυτονόητα αιτήματα πρέπει να βλέπει μπροστά, να πολεμά την αιτία του κακού και να θέτει στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες, που μπορούν να ικανοποιηθούν στο πλαίσιο μιας ριζικά διαφορετικής, νέας, κοινωνικής οργάνωσης.

Σαν βασικά αιτήματα προβάλλονται :

 1. Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, με ένταξή του στον κρατικό σχεδιασμό και όχι αγορά υπηρεσιών.
 2. Μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών.
 3. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία, με 15 παιδιά ανά τάξη, προσλήψεις εκπαιδευτικών και εξασφάλιση του εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 4. Αποσυμφόρηση των Μέσων Μεταφοράς, με προσλήψεις προσωπικού και με επίταξη ιδιωτικών λεωφορείων.
 5. Κανένας εργαζόμενος, άνεργος, επαγγελματίας δεν πρέπει να μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα.
 6. Έκτακτο επίδομα για όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις.
 7. Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό έκτρωμα που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση.

Ειδικότερα ζητήματα.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής και προκειμένου να διαμορφώσει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, για τα αντίστοιχα θέματα, προτείνεται :

 1. Συζήτηση, στο τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, για τις καταγραμμένες ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας σε έργα και υπηρεσίες….. Για την ιεράρχηση τους και τις σκέψεις που υπάρχουν σχετικά με την αντιμετώπιση τους….. Με εισήγηση του κ. Περιφερειάρχη.
 2. Έλεγχος του διαμορφωμένου σχήματος των μαθητικών δρομολογίων με την αποστολή πινάκων στην Οικονομική Επιτροπή…. Ο ένας πίνακας θα δείχνει την κατανομή των μαθητών της κάθε βαθμίδας ανάλογα με τον τόπο κατοικία τους, ο δεύτερος πίνακας τις υφιστάμενες σχολικές μονάδες και ο τρίτος τα μαθητικά δρομολόγια που ισχύουν σήμερα με το κόστος ενός εκάστου…..Μέχρι τις 15/12/2020.
 3. Άμεσα, να συνταχθεί αναφορά στα τεχνικά μέσα που διαθέτει η κάθε Περιφερειακή Ενότητα, συνοδευόμενη από πίνακες μηχανημάτων που λειτουργούν, μηχανημάτων σε αχρηστία και μόνιμου προσωπικού που διαθέτει άδεια λειτουργίας τέτοιων μηχανημάτων….. προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή να συμβάλει με την γνώμη της στην ορθολογική αξιοποίηση τους.
 4. Με ειδική εγκύκλιο να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες πως σε κάθε έκτακτη ανάγκη που έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση κρίνεται σκόπιμο το αίτημα να συνοδεύεται από τεχνική έκθεση με συγκεκριμένη αναφορά στον τόπο που έγινε παρέμβαση…. στην περιγραφή της παρέμβασης και τον επιβλέποντα…. Στον αριθμό εργατών και μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Η τεχνική έκθεση πρέπει να συντάσσεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1ο :  Έγκριση του αριθμ. 40/4-11-2020 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 221688/883/22-10-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου, για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Φωτίου Στέφα και του Νικολάου Στέφα].

Πρόκειται για αγωγή που αφορά την Περιφέρεια και κάποιον τρίτο ( που δεν μας δίνεται ο χαρακτήρας της εμπλοκής του )…..

Με την συγκεκριμένη αγωγή ζητείται να αναγνωριστεί ότι οφείλεται στον μεν οδηγό το ποσό των 16.843 ευρώ ως αποζημίωση για την αποκατάσταση της υλικής και ηθικής βλάβης από πτώση του αυτοκινήτου του σε λακκούβα επί της παλαιάς εθνικής οδού (Π.Ε.Ο.) Ελευσίνας – Θηβών…. Στο  δε συνοδηγό το ποσό των 10.000 ευρώ ως αποζημίωση για την αποκατάσταση ηθικής βλάβης που υπέστη.

Δεν έχουμε αντίρρηση να διοριστεί δικηγόρος….  Πρέπει όμως, προκειμένου να αποσαφηνιστεί η νομική παρέμβαση που θα ακολουθηθεί , να ξεκαθαριστεί ποιος είναι ο συγκατηγορούμενος….. Είναι υπάλληλος ή εργολάβος ;

ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 225765/897/27-10-2020 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διορισμού δικηγόρου, για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Tμήμα Α1 Ακυρωτικό) [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης του Γεώργιου Παπαθανασίου και λοιπών (συν. 8)].

Με την συγκεκριμένη αίτηση ακύρωσης κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων ζητούν να ακυρωθεί απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ανακλήθηκε προηγούμενη απόφαση του τέως Νομάρχη Φωκίδας, σχετικά με την πράξη Αναλογισμού αποζημίωσης, λόγω ρυμοτομίας, στην περιοχή της Ιτέας.

Σημειώνεται πως όλα ξεκίνησαν πριν 23 χρόνια και πως ο Δήμος Ιτέας αμφισβητούσε την ιδιοκτησία των ενδιαφερομένων στον χώρο που προόριζε για πλατεία.

Δεν έχουμε αντίρρηση στην εισήγηση….. Θεωρούμε, όμως αναγκαία την συνεννόηση με τον Δήμο Δελφών για συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Εύβοιας, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. η’ του Ν.3852/2010.

Τα πρωτόκολλα παραλαβής υπογράφονται και επικυρώνονται από τις ειδικά διαμορφωμένες επιτροπές, που συγκροτούνται από υπηρεσιακούς παράγοντες.

Κανένα νόημα δεν έχει η αθροιστική επικύρωση τους από οποιοδήποτε άλλο όργανο.

Για αυτό…. ΑΠΕΧΟΥΜΕ από την ψηφοφορία.

ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση της αριθμ. οικ. 225138/1182/27-10-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί αποδοχής του πρακτικού της επιτροπής επίλυσης διαφορών και αμφισβητήσεων, με θέμα «εξέταση ενστάσεων για την απαλλαγή – διόρθωση αρδευτικών τελών».

Θεωρούμε θετικό το ότι έρχεται για πρώτη φορά στην Οικονομική Επιτροπή η εξέταση των ενστάσεων αγροτών της Κωπαΐδας για τα καθορισθέντα αρδευτικά τέλη…..

Σημειώνουμε πάντως πως είναι απαράδεκτο οι ενστάσεις μα εξετάζονται 10 ολόκληρους μήνες μετά την πραγματοποίηση τους….

Θεωρούμε, επίσης, απαράδεκτο να τίθεται αυστηρό όριο προθεσμιών, όταν δεν υπάρχει προσωπική ενημέρωση για οφειλές και εξ αυτού πολλές ενστάσεις να απορρίπτονται σαν εκπρόθεσμες…..

Τέλος θεωρούμε πως η απόρριψη ενστάσεων επειδή υπήρχε δυνατότητα άρδευσης είναι άδικη και αβάσιμη, αφού τα αρδευτικά τέλη καταβάλλονται για την συγκεκριμένη χρησιμοποίηση του νερού….

Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση……

Ζητάμε να επανεξετασθούν οι ενστάσεις και να δούμε συνολικά και ενιαία την διαχείριση της Κωπαΐδας και τον κανονισμό άρδευσης, που πρέπει να προσαρμοστούν στη βάση λειτουργίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, με ικανοποιητικό εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση που θα διαχειρίζεται την Κωπαΐδα.

ΘΕΜΑ 6ο : Ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την υλοποίηση της «Διαχείρισης άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου, για το έτος 2020», Π.Ε. Βοιωτίας.

Αντικείμενο της ισχύουσας σύμβασης είναι η διαχείριση της άρδευσης 200.000 στρεμμάτων του Κωπαιδικού Πεδίου, ( λειτουργία του αρδευτικού δικτύου για όλη την αρδευτική περίοδο και κάθε είδους ενέργεια που σχετίζεται με την άρδευση, στη ρύθμιση (άνοιγμα , κλείσιμο) όλων των θυροφραγμάτων του Κηφισού ποταμού, του Μέλανα ποταμού , της Εσωτερικής και Κεντρικής διώρυγας μαζί με τα εκατοντάδες μικρά και μεγάλα κλειδιά των διωρύγων για την εκτροπή ή την ανάσχεση της ροής του αρδευτικού νερού), και την αντιπλημμυρική προστασία.

Η εκτιμώμενη αξία του  έργου είναι 190.647 € ……. Η σύμβαση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των 267.403,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΆ 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης…..  Με προσδιορισμένο δικαίωμα προαίρεσης ποσού : 25.000,00€

Σήμερα εισηγείσθε να αξιοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης επειδή ο προσδιορισμένος χρόνος χρησιμοποίησης του σκαπτικού μηχανήματος πρέπει σχεδόν να διπλασιαστεί…..

Η εισήγηση σας φαντάζει λογική και αναμενόμενη…. Όμως στην ουσία αποδείχνει πως η διαχείριση της Κωπαΐδας και της άρδευσης γίνεται στα τυφλά…. Χωρίς να ξέρουμε τις πραγματικές ανάγκες.

Αποδείχνει πως είμαστε έρμαια των όποιων εργολαβικών απαιτήσεων….

Σε αυτή την βάση….. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση …….και αντιπροτείνουμε να ξαναδούμε συνολικά και ενιαία την διαχείριση της Κωπαΐδας και τον κανονισμό άρδευσης, που πρέπει να προσαρμοστούν στη βάση λειτουργίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, με ικανοποιητικό εξοπλισμό και επαρκή στελέχωση που θα διαχειρίζεται την Κωπαΐδα.

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Επιμένοντας στην θέση μας  για :

Ενιαία κριτήρια και κοινό τρόπο προσδιορισμού των μαθητικών δρομολογίων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες…..

Μετά από συγκεκριμένη μελέτη του ζητήματος και προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένο πλαίσιο αιτιολόγησης της δαπάνης, ζητάμε :

 • Να εξασφαλιστεί η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης …..
 • Με βάση τα μαθητολογια και τους τόπους κατοικίας των μαθητών να δημιουργηθούν σταθερές διαδρομές για την μεταφορά τους…..
 • Με βάση των αριθμό των μαθητών που μετακινούνται σε κάθε διαδρομή να επιλεχθούν τα κατάλληλα και συμφέροντα ασφαλή μεταφορικά μέσα…..
 • Ότι στην πορεία αλλάζει, να αλλάξει μετά από έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.  
 • Κρίνουμε αναγκαία την ουσιαστική παρέμβαση για την αξιοποίηση όλων των ταξί που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περιοχή με το μικρότερο κόστος.
 • Άμεσα να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση με σκοπό την  νομοθετική ρύθμιση για την παγίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Δεν θεωρούμε πολιτικά σωστό να μένουμε απλοί παρατηρητές των αποφάσεων που παίρνονται για τα μαθητικά δρομολόγια, μια και, όπως φαίνεται, απορρίπτεται σιωπηρά την πρόταση μας….

Για αυτό ζητάμε να θεωρείται δεδομένη η θέση μας σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμενοι να τοποθετούμαστε και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν στην αντιμετώπιση του προβλήματος που οξύνθηκε με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις των σχολικών μονάδων που έχουν γίνει.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επιδομάτων μεταφοράς μαθητών του άρθρου 3 της ΚΥΑ 50025/19-9-2018, για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου  2020, του σχολικού έτους 2019 – 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

Συμφωνούμε με την καταβολή του επιδόματος……

Επισημαίνουμε όμως πως είναι πολύ μικρότερο από τα αναγκαία πραγματικά ποσά για την μεταφορά των μαθητών. με την ευθύνη της κάθε οικογένειας….

Επίσης, επισημαίνουμε πως δίνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση….

Για αυτό ζητάμε να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές….. Το επίδομα μεταφοράς να καταβάλλεται μηνιαία και να έχει ύψος ανάλογο της πραγματικής δαπάνης.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2020-2021, τόσο για τα άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν», προϋπολογισμού 61.806,28 € με ΦΠΑ, και των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Δεν έχουμε αντίρρηση…..

Διερωτόμαστε όμως τις γίνεται δύο μήνες τώρα με τα άγονα δρομολόγια…. Πως εξυπηρετούνται οι μαθητές ; Πως πρόκυψαν τώρα νέα δρομολόγια, δύο μήνες μετά την έναρξη λειτουργείας των σχολείων.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά στην 3η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ.

Αναγκαίο το δρομολόγιο…. Ένας και μοναδικός ο μειοδότης…. Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΘΕΜΑ 10ο : Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2020, Π.Ε. Εύβοιας.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 11ο : Εξειδίκευση δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 071) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2020, Π.Ε. Φωκίδας.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 12ο : Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2020 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 13ο : Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2020, (ειδικός φορέας 073) και β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2020, (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΟΧΙ….. Στην Δαπάνη 11.000 ευρώ, για την λειτουργία του Μουσείου Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Λαμίας (υλοποίηση Προγραμματικής σύμβασης ΠΣΕ και Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμίας), με την οποία έχουμε διαφωνήσει :

 1. Γιατί δεν θεωρούμε ολοκληρωμένη την συγκρότηση του μουσείου.
 2. Γιατί δεν αποδεχόμαστε την λειτουργία του κάτω από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμίας.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση πρακτικού 2Α και κατακύρωση αποτελέσματος της αρ. πρωτ. 166994/5252/20-8-2020 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με τους ίδιους όρους της υπ’ αριθμ. 12/110934/3857/12-6-2020 διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, φίλτρων, ελαστικών μπαταριών και συντήρηση – επισκευή μηχανημάτων έργων – φορτηγών και οχημάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Φθιώτιδα”, προϋπολογισμού 38.095,10€ με ΦΠΑ (για τα άγονα τμήματα).

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Εργασίες συντήρησης & αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας – Β΄ Φάση», προϋπολογισμού 108.711,21 € (προ ΦΠΑ), Π.Ε. Εύβοιας.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού μελέτης 395.000,00 € με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση προβλήτας Λιμ. Αρκίτσας – Ν.Α. Φθιώτιδας», Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 2.580.000,00 € με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Eπισκευή – συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση κοίτης και αναχωμάτων ρέματος “Τρανή Σούδα” περιοχής Μώλου Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 61.000,00 € με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας – Ανέγερση νέας πτέρυγας – Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – εξοπλισμός», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:   «Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου στο Νομό Φωκίδας», προϋπολογισμού 865.000,00€ με ΦΠΑ.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΘΕΜΑ 24ο : Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσίας τεχνικού – μελετητή του υποέργου 2: “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου”, του έργου: “Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου”, προϋπολογισμού 60.919,24 € χωρίς ΦΠΑ.

Τα χρήματα που προβλέπονται αντιστοιχούν στην πρόσληψη δύο μηχανικών, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και σε άλλες δουλειές…..

Για αυτό διαφωνούμε με τον τεχνικό Σύμβουλο και φυσικά με την συγκρότηση επιτροπής για την κρίση του.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της υπ’ αριθμ. 226083/1026/27-10-2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στον Δήμο Θήβας, στην Δημοτική Ενότητα Βαγίων, στη θέση «Φαγάς – Καταβόθρα» την 27-10-2020, Π.Ε. Βοιωτίας. 

Δεν έχουμε αντίρρηση……

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Η κοπή κλαδιών στην Τιθωρέα  δεν είναι έκτακτη ανάγκη…..

Πρέπει να γίνεται τακτικά, προγραμματισμένα και μετά από διαγωνισμό.

ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Δεν έχουμε αντίρρηση……

 

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ