Τώρα: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Καρύστου – Δείτε τα θέματα που συζητούν

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου. Η συνεδρίαση  πραγματοποιείται συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς της επιδημίας του κορωνοϊού)
1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καρύστου.
2. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του
Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου 2020 του Δήμου Καρύστου.
3. Αποδοχή όρου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου για την εκτέλεση του έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών στο Δ.Δ. Στύρων».
4. Έγκριση ηλεκτροδότησης του ΧΑΔΑ Καρύστου στη θέση «Κούτικας» όπου εκτελείται
το έργο : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου
μονάδας κομποστοποίησης Δ. Καρύστου – Έργα διαμόρφωσης χώρου ΣΜΑ».
5. Έγκριση Μνημονίου συνεργασίας με την Αρχαιολογία για την παρακολούθηση του έργου : «Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών Ν. Στύρων, Στύρων Δήμου
Καρύστου».
6. Έγκριση μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση του Πολιτιστικού Κέντρου Μαρμαρίου.
7. Εξέταση αιτήσεων επιχορήγησης Συλλόγων Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπροστασίας
και Διάσωσης.
8. Τροποποίηση της με αρ. 183/2019 Α.Δ.Σ. και ορισμός νέου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου.
9. Εξέταση αίτησης της Τσέντα Μανταλένας περί χαρακτηρισμού της επιχείρησης
MARMARI BAY HOTEL ως εποχικής.
10. Εξέταση αίτησης Ψαρρή Χρήστου περί επέκτασης δικτύου ύδρευσης στον οικισμό
Αλέξι.
11. Εξέταση αίτησης Ζάππα Γεωργίας περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για την
τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
12.Εξέταση αίτησης Βιτζηλαίου Ιωάννη περί κατά παρέκκλιση σύνδεση με το
αποχετευτικό δίκτυο.