Βόμβα στην Εύβοια: Διεγράφη δημοτικός σύμβουλος από γνωστό συνδυασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βόμβα στην Εύβοια: Διεγράφη δημοτικός σύμβουλος από γνωστό συνδυασμό

«Βόμβα» στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης της πρωτεύουσας της Εύβοιας

Με ομόφωνη απόφαση των δημοτικών συμβούλων της παράταξης «Άμεσα Νέο Ξεκίνημα» διεγράφη από αυτή το μέλος της και δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σωτήριος Καραμούζης.

Οι λόγοι της διαγραφής περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο το οποίο απεστάλη στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλκιδέων κο Δημήτριο Σέρρα.

Αναλυτικότερα, οπως αναφέρεται στο Πρακτικό, το οποίο εκτός του κ. Σπύρου, υπογράφουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης, ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σωτήριος Καραμούζης, διαγράφεται από μέλος της παράταξης καθώς στη συνεδρίαση λογοδοσίας της 2/5/24, κατά την οποία προήδρευσε λόγω κωλύματος του Προέδρου, αφαίρεσε αυθαίρετα το δικαίωμα του λόγου από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός του εισηγητή και του απαντώντος αντιδημάρχου, πράξη που κατά την άποψή μας είναι ξεκάθαρα αντιδημοκρατική και παραβιάζει κατάφορα τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση απεφάσισε την απόσυρση του θέματος με τίτλο «Δίκαιη κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης μεταξύ των δημοσιογραφικών μέσων του Δήμου» με εισηγητή τον επικεφαλής της παράταξης «Άμεσα Νέο Ξεκίνημα» ύστερα από εξώδικο ενός δημοσιογραφικού site που ωφελείτο από την υφιστάμενη άνιση κατανομή και με επίκληση γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Κασσαβέτη (και όχι του καθ΄ ύλην αρμοδίου για τα προσωπικά δεδομένα κου Μαυρίκη).

Το παράπτωμά του έγκειται στο γεγονός ότι παρ΄ότι είχε λάβει γνώση των παραπάνω εγγράφων από τις προηγούμενες κατά δική του δήλωση ημέρες, δεν ενημέρωσε αμέσως τον εισηγητή του θέματος που τυγχάνει να είναι και επικεφαλής της παράταξης, όπως όφειλε ως έχων την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της συζήτησης, αλλά ανακοίνωσε τα έγγραφα αυτά αιφνιδιαστικά ταυτόχρονα τόσο στο σώμα όσο και στον εισηγητή μαζί με την απόφασή του για απόσυρση του θέματος λόγω δήθεν προσβολής προσωπικών δεδομένων.

Προσέτι δεν κοινοποίησε στο σώμα ούτε την εξώδικο ούτε τη γνωμοδότηση που επικαλέστηκε.

Αναλυτικά το κείμενο

Προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Χαλκιδέων

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, σας αποστέλλω πρακτικό διαγραφής μέλους από την παράταξη «Άμεσα Νέο Ξεκίνημα» της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Πρακτικό διαγραφής μέλους από τη

Δημοτική Παράταξη «Άμεσα Νέο Ξεκίνημα»

Στη Χαλκίδα σήμερα 2/5/2024 συνήλθαμε οι δημοτικοί σύμβουλοι μέλη της δημοτικής παράταξης του Δήμου Χαλκιδέων «Άμεσα Νέο Ξεκίνημα»

1. Σπύρου Γεώργιος του Κωνσταντίνου,

2. Τζαφέρος Παναγιώτης του Γεωργίου,

3. Μπαντούνας Γεώργιος του Κωνσταντίνου,

4. Ζαργάνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου,

5. Κολούτσος Δημήτριος του Επαμεινώνδα,

6. Τσάμαρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη,

7. Τσομώκος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου,

8. Κεράτσας Μιχαήλ του Αντωνίου,

9. Λύκου – Γάτση Αγγελική του Κωνσταντίνου,

10.Κούτρα Ελένη του Κωνσταντίνου,

11.Στεφανίδης Δημήτριος του Ιωάννη

και αποφασίσαμε ομόφωνα ότι διαγράφεται από μέλος της παράταξης ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σωτήριος Καραμούζης για αντιδημοκρατική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά και συγκεκριμένα για τους παρακάτω λόγους.

1) Ως μέλος της παράταξης και Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είχε συμφωνήσει με την ομόφωνη άποψη της παράταξής μας, αλλά και του συνόλου της αντιπολίτευσης του Δήμου ότι οι συνεδριάσεις λογοδοσίας πρέπει να διεξάγονται με δημοκρατικό διάλογο, όπως όλες οι άλλες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή με δικαίωμα για τοποθετήσεις επί του υπό συζήτηση θέματος όλων των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, αλλά και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, που θέλουν να τοποθετηθούν σε αντίθεση με την εφαρμοζόμενη αντιδημοκρατική διαδικασία από την πλειοψηφία η οποία περιόριζε το δικαίωμα λόγου επιτρέποντας τοποθετήσεις μόνο των εισηγητών και καταργούσε το δικαίωμα δευτερολογίας.

Ενώ λοιπόν αυτή ήταν τόσο η θέση της παράταξης όσο και του ιδίου προσωπικά, δεν την εφήρμοσε στη συνεδρίαση λογοδοσίας της 2/5/24 κατά την οποία προήδρευσε λόγω κωλύματος του Προέδρου, αλλά αφαίρεσε αυθαίρετα το δικαίωμα του λόγου από όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός του εισηγητή και του απαντώντος αντιδημάρχου, πράξη που κατά την άποψή μας είναι ξεκάθαρα αντιδημοκρατική και παραβιάζει κατάφορα τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Κατά την ίδια συνεδρίαση απεφάσισε την απόσυρση του θέματος με τίτλο «Δίκαιη κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης μεταξύ των δημοσιογραφικών μέσων του Δήμου» με εισηγητή τον επικεφαλής της παράταξης «Άμεσα Νέο Ξεκίνημα» ύστερα από εξώδικο ενός δημοσιογραφικού site που ωφελείτο από την υφιστάμενη άνιση

κατανομή και με επίκληση γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του Δήμου κου Κασσαβέτη (και όχι του καθ΄ ύλην αρμοδίου για τα προσωπικά δεδομένα κου Μαυρίκη).

Το παράπτωμά του έγκειται στο γεγονός ότι παρ΄ότι είχε λάβει γνώση των παραπάνω εγγράφων από τις προηγούμενες κατά δική του δήλωση ημέρες, δεν ενημέρωσε αμέσως τον εισηγητή του θέματος που τυγχάνει να είναι και επικεφαλής της παράταξης, όπως όφειλε ως έχων την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής της συζήτησης, αλλά ανακοίνωσε τα έγγραφα αυτά αιφνιδιαστικά ταυτόχρονα τόσο στο σώμα όσο και στον εισηγητή μαζί με την απόφασή του για απόσυρση του θέματος λόγω δήθεν προσβολής προσωπικών δεδομένων.

Προσέτι δεν κοινοποίησε στο σώμα ούτε την εξώδικο ούτε τη γνωμοδότηση που επικαλέστηκε.

Επειδή οι παραπάνω συμπεριφορές δεν συνάδουν με το δημοκρατικό ήθος για το οποίο έχουμε όλοι δεσμευτεί ότι με αυτό θα λειτουργούμε από όλες τις θέσεις ευθύνης στις οποίες έχουμε εκλεγεί ή διοριστεί ως μέλη της παράταξης.

Επειδή οι παραπάνω πράξεις ήσαν δημόσιες έλαβαν χώρα κατά τη συνεδρίαση συλλογικού οργάνου και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ή διαφορετικής ερμηνείας.

Για τους λόγους αυτούς

Αποδεχόμαστε την εισήγηση του επικεφαλής της παράταξης και αποφασίζουμε ομόφωνα τη διαγραφή του παραπάνω από μέλος της Δημοτικής μας παράταξης

Με ρητή εξουσιοδότηση από τα μέλη της παράταξης για την κοινοποίηση του παρόντος στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο επικεφαλής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr