ΥΠΕΣ: Οδηγίες προς ΟΤΑ για τον προγραμματισμό προσλήψεων το 2021 [εγκύκλιος]

Ειδικές οδηγίες για τα στοιχεία των αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2021 παρέχει με σημερινή εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα:

ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και κατά τα αναφερόμενα στο σημείο 4 της παρ.3 της ενότητας Ε. αυτής, με το παρόν παρέχονται ειδικότερες οδηγίες αναφορικά με τα αιτήματα που καταχωρούνται από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ειδική εφαρμογή που αναπτύχθηκε για την υλοποίηση του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2021.

ΦΟΡΕΙΣ Τ.Α ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες καλούνται να καταχωρήσουν και να υποβάλουν στην εφαρμογή αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεις αρμοδιότητάς τους, ως «εποπτεύων» αυτών φορέας. Για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και τους συνδέσμους ΟΤΑ, ως εποπτεύων αυτών φορέας, και άρα αρμόδιος για την καταχώρηση των αιτημάτων τους στην εφαρμογή, έχει τεθεί είτε ο Δήμος της έδρας τους είτε η Περιφέρεια, όταν πρόκειται για «εποπτευόμενο» από αυτή νομικό πρόσωπο.

Η Διεύθυνση Διοίκησης της έδρας κάθε Περιφέρειας θα πρέπει να καταχωρήσει στην εφαρμογή το αίτημα ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων της Περιφέρειας συνολικά, για όλες τις περιφερειακές ενότητες της (καθώς και για τα «εποπτευόμενα», από την Περιφέρεια, νομικά πρόσωπα).

Στο αρχείο xls που επισυνάπτεται στο παρόν περιέχεται πίνακας στον οποίο αποτυπώνονται όλοι οι φορείς Τ.Α, με ένδειξη ως προς το φορέα που θα έχει την αρμοδιότητα καταχώρησης του αιτήματός τους στην εφαρμογή και υποβολής του, μέσω αυτής, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών προς έλεγχο.

Συγκεκριμένα αποτυπώνονται :

Στην εφαρμογή, οι Δήμοι / Περιφέρειες που υποβάλουν στοιχεία για νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, για την εύκολη ανεύρεση τους, μπορούν να επιλέξουν «Επιλογή από λίστα» και στη συνέχεια «Εύρεση», οπότε θα εμφανιστεί λίστα με τα ν.π που έχουν την αρμοδιότητα υποβολής του αιτήματός τους στην εφαρμογή (δηλ. οι φορείς της στήλης 2).

Παράδειγμα :

Εννοείται ότι αίτημα υποβάλλεται, εφόσον υπάρχει ανάγκη προσλήψεων για το έτος 2021 και πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις (υφίστανται κενές θέσεις προς κάλυψη σύμφωνα τον ΟΕΥ / Κανονισμό του φορέα, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και έχουν εξασφαλισθεί οι αναγκαίες πιστώσεις).

Πίνακας Φορέων

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ

Πηγή-aftodioikisi.gr