Ιταλία: Στην Φλωρεντία-Βερόνα-Βενετία βρέθηκαν τα σχολεία της Εύβοιας

Ιταλία:Φλωρεντία-Βερόνα-Βενετία για την συμμετοχή στο 6ο ευρωπαικό μαθητικό συνέδριο με θέμα την Αναγέννηση. Η ομάδα μας-18 μαθητές-παρουσίασαν ένα πρωτότυπο θέμα σχετικό με την εξέλιξη της Χαρτογραφίας και επιπλέον την παρουσίαση χαρτών της Εύβοιας. Για το δεύτερο σκέλος συνεργαστήκαμε με την εφορεία αρχαιοτήτων Ευβοίας και χρησιμοποιήσαμε την συλλογή Καράκωστα. Τα παιδιά μας έκλεψαν την παράσταση όχι μόνο με το θέμα αλλά και με τον τρόπο και άνεση στην παρουσίαση. Είδαμε πολλά μνημεία,παρακολουθήσαμε δυο μέρες τις εργασίες του συνεδρίου και χειροκροτήσαμε τις προσπάθειες πολλών σχολείων από όλη την Ελλάδα.Η αποτίμηση που κάναμε η ομάδα χθες βράδυ στο καράβι της επιστροφής της εμπειρίας ήταν μόνο θετική. Συνυπάρξαμε αρμονικά στο λεωφορείο με δύο ακόμη σχολεία,της Κύμης και των Κονιστρών,και σε όλες βέβαια τις μετακινήσεις. Πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές μας που για κάποιους ήταν η πρώτη φορά που έβγαιναν από την χώρα. Ακόμη όμως και αυτοί που έχουν ταξιδέψει ,είχαν μοναδική εμπειρία. Χαιρόμαστε που τους δώσαμε την ευκαιρία και τους ευχόμαστε πολλά και καλά ταξίδια γνώσης!