Τι αποφάσισε η ΟΠΣΕ με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους – Ποια τα αιτήματα

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας σε συνεργασία με τους κάτωθι υπογεγραμμένους Πολιτιστικούς Συλλόγους, μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22/09/2020, αποφάσισαν ομόφωνα και αιτούνται τα κάτωθι :

1. την παραχώρηση διαθέσιμων αιθουσών πάσης φύσεως που ανήκουν στο Δήμο, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων τους, αφού δεν δύναται να χρησιμοποιήσουν σχολικές αίθουσες , λόγω των μέτρων προστασίας κατά του κορονοϊού.
2. την οικονομική ενίσχυση αυτών με τη μορφή επιχορήγησης, για την αντιμετώπιση μηνιαίων πάγιων εξόδων.
3. την αναστολή των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, αίτημα το οποίο σας έχουν απευθύνει πολλάκις.
4. Πρόταση δημιουργίας αιθουσών/γραφείων για τις ανάγκες των Πολιτιστικών Συλλόγων στο κτίριο του παλαιού Νοσοκομείου Χαλκίδας.

Το παρόν ψήφισμα θα δημοσιευτεί στον τοπικό ηλεκτρονικό Τύπο, θα επιδοθεί-γνωστοποιηθεί-κοινοποιηθεί στα πρόσωπα και στα όργανα της Αυτοδιοίκησης, στους Βουλευτές του Νομού Ευβοίας και σε όλους τους Φορείς του Πολιτισμού, τους οποίους και εκπροσωπούμε.