Τουρισμός για Όλους 2024: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις – Πότε λήγει η προθεσμία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός για Όλους 2024: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις – Πότε λήγει η προθεσμία

Στις 8 Απριλίου εκπνέει η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ερωτήσεις και απαντήσεις για τα ποσά, τις πληρωμές και τους δικαιούχους

Τη Δευτέρα, 8 Απριλίου 2024 στις 23.59 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024 αναφορικά με το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2024» .

Παράλληλα επισημαίνεται πως οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πάρουν voucher από 200 ευρώ μέχρι και 400 ευρώ τα οποία θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν μεταξύ άλλων για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια.

Κάθε άυλη ψηφιακή προπληρωμένη κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο δικαιούχος μέχρι 31/12/2024.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα και ενεργοποίησης της άυλης προπληρωμένης κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος κινητού τηλεφώνου.

Από τη στιγμή όμως που θα ενεργοποιηθεί η άυλη προπληρωμένη κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί σε τερματικό POS, θα πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιείται από smartphone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβολή των στοιχείων της σε κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους παρόχων διαμονής ακόμη και άνευ χρήσης τεχνολογίας NFC.

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγής με την κάρτα του Προγράμματος ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του, για να πληροφορείται σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα
Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το πρόγραμμα τα εξής:

1.Τα ποσά
Οι δικαιούχοι του προγράμματος που θα έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση και που θα επιλεγούν μέσω της διαδικασίας της κλήρωσης θα πάρουν τα παρακάτω ποσά:

Voucher ύψους 200 ευρώ θα πάρουν τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις οριζόμενες στην Κ.Υ.Α του Προγράμματος προϋποθέσεις.
Voucher ύψους 300 ευρώ θα λάβουν τα φυσικά πρόσωπα:
-άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα,

-έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω,

-συνταξιούχοι όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2022,

Voucher ύψους 400 ευρώ θα πάρουν οι ΑμεΑ, με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως αλλά και οι κληρωθέντες δικαιούχοι με τέκνα ΑμεΑ με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας εκ των ως άνω κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.
Τα ως άνω ποσά αφορούν αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

2.Τα εισοδηματικά κριτήρια
Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι εισοδηματικά κριτήρια:

Α. ΑΤΟΜΙΚΟ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΓΑΜΑ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΡΕΙΑΣ)

-Στα 19.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα χωρίς τέκνα

-Στα 20.500 ευρώ θα πρέπει να διαμορφώνεται το εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα με 1 τέκνο

-Στα 22.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα με 2 τέκνα

-Στα 24.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα με 3 τέκνα

Στα 29.000 ευρώ θα πρέπει να διαμορφώνεται το εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα με περισσότερα τέκνα

Β. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ΕΓΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ)

-Στα 31.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το οικογενειακό εισόδημα για τα έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα

-Στα 32.500 ευρώ θα πρέπει να διαμορφώνεται το οικογενειακό εισόδημα για τα έγγαμα ζευγάρια με 1 τέκνο

-Στα 34.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το οικογενειακό εισόδημα για τα έγγαμα ζευγάρια με 2 τέκνα

-Στα 36.000 ευρώ θα πρέπει να διαμορφώνεται το οικογενειακό εισόδημα για τα έγγαμα ζευγάρια με 3 τέκνα

-Στα 41.000 ευρώ θα πρέπει να είναι το οικογενειακό εισόδημα για τα έγγαμα ζευγάρια με περισσότερα τέκνα

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι πολίτες που έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων μέχρι την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογικού έτους 2022, η οποία έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους εμπίπτει στα εισοδηματικά κριτήρια.

3. Ερωτήσεις και απαντήσεις
Η ιστοσελίδα https://vouchers.gov.gr/tourism4all-2024 εξέδωσε έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα:

1.Τι σημαίνει ότι η επίκληση της ιδιότητας ατόμου με αναπηρία είναι δυνατή άπαξ είτε από το ίδιο το αιτούμενο άτομο με αναπηρία είτε από αιτούμενο με τέκνο άτομο με αναπηρία, με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, για τη λήψη υψηλότερης επιδότησης 400 ευρώ;
Υποβολή αίτησης με επίκληση της ιδιότητας ατόμου με αναπηρία μπορεί να γίνει είτε από άτομο με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, που διαθέτει κωδικούς taxisnet, είτε από δικαιούχους με τέκνα άτομα με αναπηρία με ισχύουσα Απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας από 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως.

Σε περίπτωση κλήρωσης αιτήσεων με τον ίδιο δηλωθέντα ΑΜΚΑ ατόμου με αναπηρία, το ποσό της επαυξημένης ενίσχυσης κατοχυρώνεται στην πρώτη εκ των αιτήσεων που επικαλέστηκε τη συγκεκριμένη ιδιότητα (βάσει αύξοντα αριθμού κλήρωσης).

2.Τι σημαίνει ότι η επίκληση της ύπαρξης του αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ σε περιπτώσεις έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων 2022;
Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης μπορούν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση, εφόσον διαθέτουν κωδικούς taxisnet, δηλώνοντας τα προστατευόμενα τέκνα τους. Σε περίπτωση κλήρωσης και των δύο αιτήσεων, το ποσό της επαυξημένης ενίσχυσης κατοχυρώνεται στην πρώτη εκ των δύο αιτήσεων (βάσει αύξοντα αριθμού κλήρωσης). Στη δεύτερη κληρωθείσα αίτηση κατοχυρώνεται μη επαυξημένο ποσό ενίσχυσης.

3.Ποιες είναι οι πιθανές καταστάσεις της αίτησής μου και τι σημαίνουν;
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος δεν έχει πιέσει το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.
ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν.
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ: Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η συμμετοχή της στην κλήρωση.
ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ-ΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει κληρωθεί και αναμένεται η αποστολή της στο πιστωτικό ίδρυμα. Περισσότερες πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210 2150231 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).
4.Τι σημαίνουν τα μηνύματα κατάστασης του Πίνακα Πληρωμών;
ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή θα αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προς πραγματοποίηση κατά την εκτιμώμενη ημερομηνία εκτέλεσης.
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ – ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει αποσταλεί στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και η επεξεργασία της μπορεί να διαρκέσει έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ: Η συγκεκριμένη πληρωμή έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ: Δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή ο αιτούμενος θα ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210 2150231 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).
5.Ποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατίθενται για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας;
Viva.com, Eurobank και Alpha Tράπεζα.
Για την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας δεν προαπαιτείται ο δικαιούχος να είναι πελάτης των ως άνω ιδρυμάτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λήγουν αυτομάτως στις 31/12/2024 και δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών με αυτές μετά την ημερομηνία αυτή.
6.Πώς επιλέγονται οι τελικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2024» από το σύνολο των αιτηθέντων;
Με την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ).

Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα διαμορφώνεται

με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από τον ανωτέρω Προσωρινό Πίνακα.

Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων και ο Πίνακας μη κληρωθέντων ή αποκλεισθέντων καταρτίζονται με απόφαση του Φορέα Υλοποίησης. Ο Προσωρινός Πίνακας Δικαιούχων και ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων αναρτώνται στους ιστότοπους του Υπουργείου Τουρισμού (www.mintour.gov.gr) και του Φορέα Υλοποίησης (www.ktpae.gr).

7.Σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβούν όσοι αιτηθέντες περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Δικαιούχων;
Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης και της δημοσίευσης του Οριστικού Πίνακα Δικαιούχων, η Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ διαβιβάζει στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό τα στοιχεία του δικαιούχου και ειδικότερα το όνομα, το επώνυμο, τον ΑΦΜ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το ποσό που δικαιούται να λάβει, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός διανέμει, αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε σχετικού αρχείου, χωρίς να συνάπτει πελατειακή σχέση με τον δικαιούχο.

Στη συνέχεια, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας:

α. γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένες οδηγίες για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και

β. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Αφού εισέλθει στον ανωτέρω σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης με νέο γραπτό μήνυμα (sms), προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του με το πιστωθέν ποσό.

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές ή μέσω συσκευής η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών, δηλαδή μέσω ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία δίνεται η δυνατότητα απευθείας χρέωσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας με τη συμπλήρωση των στοιχείων της ή με τη χρήση εφαρμογής σε ηλεκτρονική συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία ανέπαφων συναλλαγών μέσω ασύρματης σύνδεσης δύο συσκευών με απλή επαφή ή προσέγγισή τους (τεχνολογία NFC).

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr