ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις 3 ατόμων στη Χαλκίδα

O ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας/Περιοχής Χαλκίδας, που εδρεύει στη Χαλκίδα του Νομού Ευβοίας.

Ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου), ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2020
Παράρτημα
Παράρτημα Η/Υ
Έντυπο Αίτησης

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 14/07/2020 έως και 23/07/2020.