ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Δήμος Κύμης Αλιβερίου: 27 προσλήψεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού – Δείτε τις ειδικότητες

Δείτε τις ειδικότητες
Δήμος Κύμης Αλιβερίου: 27 προσλήψεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού – Δείτε τις ειδικότητες

Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου προχωρά στην άμεση πρόσληψη του προσωπικού με 8/μηνο, συνολικού αριθμού ( 27 ) ατόμων για την κάλυψη των ανωτέρω κατεπειγουσών αναγκών για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο όπως:

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (απορριματοφόρου)
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (γενικών καθηκόντων)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ΤΕ Δομικών Έργων
ΠΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του αντίστοιχου πτυχίου της ειδικότητας που ζητάμε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει ομόφωνα
Την έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, με 8/μηνο, συνολικού αριθμού ( 27 ) ατόμων για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος, όπως:

Ειδικότητα
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (απορριματοφόρου)
ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (γενικών καθηκόντων)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
ΤΕ Δομικών Έργων
ΠΕ Διοικητικού
ΔΕ Διοικητικού
Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του αντίστοιχου πτυχίου της ειδικότητας που ζητάμε για
8 μήνες
Η δαπάνη των αποδοχών θα βαρύνουν τους ΚΑ 20-6041, 20-6054, 23-6041.001, 30- 6054.001, 10-6041.001, 10-6054.001. Οι ανωτέρω πιστώσεις θα εξασφαλισθούν στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό έτους 2021.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ