ΜΕΪΔΑΝΗΣ: Θέσεις εργασίας στην Χαλκίδα

H εταιρεία ΜΕΪΔΑΝΗΣ, με μακρόχρονη ιστορία 37 ετών στην εμπορία και διανομή ηλεκτρολογικού υλικού και με δίκτυο 27 υπερσύγχρονων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη και ζητά για άμεση πρόσληψη:

Σύμβουλο Πωλήσεων

για το Κατάστημα Χαλκίδας

Αν διαθέτεις:

● Πτυχίο Ηλεκτρολόγου

● Εμπειρία στις πωλήσεις, κατά προτίμηση ηλεκτρολογικού ή συναφούς υλικού ή /και φωτισμού

● Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης

● Ενδιαφέρον για καριέρα στις πωλήσεις

● Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

● Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα κάνοντας Αίτηση με την ένδειξη ΣΠΧΑ.

Η εταιρεία μας προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

 αίτηση