Επιμελητήριο Εύβοιας: Πρόσκληση για αξιοποίηση του Παγκόσμιου Δικτύου Επιχειρηματικής Συνεργασίας
Ειδησεις ευβοια

Επιμελητήριο Εύβοιας: Πρόσκληση για αξιοποίηση του Παγκόσμιου Δικτύου Επιχειρηματικής Συνεργασίας

Το Επιμελητήριο Εύβοιας στοχεύει στη συνεχή υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νομού μας, για την αποτελεσματική τους λειτουργία στις σύγχρονες συνθήκες  της Ενιαίας Αγοράς, της Παγκοσμιοποίησης και των συνεχών εξελίξεων.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας στοχεύει στη συνεχή υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του νομού μας, για την αποτελεσματική τους λειτουργία στις σύγχρονες συνθήκες  της Ενιαίας Αγοράς, της Παγκοσμιοποίησης και των συνεχών εξελίξεων.

Μέσω του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης, Enterprise Europe Network – Hellas, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου  επιχειρηματικής υποστήριξης  για εξωστρεφείς και καινοτόμες επιχειρήσεις (https://www.een.gr/)

Το ΕΕΝ σήμερα προσφέρει 1234 τεχνολογίες προς αξιοποίηση, 4233 ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας και 9 ευκαιρίες ερευνητικής συνεργασίας. Κάθε μέρα, προστίθενται περισσότερες από 100 ευκαιρίες συνεργασίας από 54 χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι δυνατότητες συνεργασίας προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα ιδιωτικών και δημόσιων οργανισμών και εντάσσονται σε 17 θεματικούς κλάδους δραστηριοτήτων.

Εκτός από αυτά, προσφέρει μετά από σχετικό αίτημα πολύτιμες υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 

Πρόσβαση σε νέες αγορές – Εξωστρέφεια: Διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές & τεχνολογικές συνεργασίες – Επιχειρηματικές αποστολές & εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων – Τεχνολογικές-επιχειρηματικές διαγνώσεις – Καθοδήγηση για ρυθμιστικά θέματα νέων αγορών

 

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για Κοινοτική & Εθνική χρηματοδότηση – Εντοπισμός αναγκών επιχειρήσεων σε θέματα Ε&ΤΑ – Εξεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές: Ενημέρωση για την “Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μικρομεσαίες              Επιχειρήσεις” (Small Business Act) και διαβουλεύσεις για θέματα μΜΕ – Εκστρατείες ενημέρωσης σε θέματα Υγείας – Ασφάλειας στην εργασία

 

Μεταφορά τεχνολογίας & διαχείρισης καινοτομίας: Διαχείριση καινοτομίας & συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας – Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στο φορέα μας για την λήψη πληροφοριών και οδηγιών για τη διασύνδεσή τους με το παγκόσμιο δίκτυο ΕΕΝ (κ. Καίτη Σακκά, κ.Γ.Ζέρβας, τηλ. επικοινωνίας 2221023510 )

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr