Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας

Σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στα γραφεία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας συνήλθαν μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος Λάμπρου Γιαννούχου για να συγκροτηθεί σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 21/παρ.2.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :
Πρόεδρος : Λάμπρος Γιαννούχος
Αντιπρόεδρος : Στέλλα Ιωσήφ
Γ. Γραμματέας : Έφη Βαρβάρου
Ταμίας : Εριφίλη Βουγιούκα
Μέλη : Άννα Γαλανού
Ελένη Γοδέβενου
Μένη Καραβά