Χαλκίδα: Μεγαλώνει ο χώρος για τραπεζοκαθίσματα στην παραλία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χαλκίδα: Μεγαλώνει ο χώρος για τραπεζοκαθίσματα στην παραλία

Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες της Χαλκίδας πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022

Τη δυνατότητα να επεκτείνουν τον χώρο που έχουν για τραπεζοκαθίσματα στον εξωτερικό χώρο του καταστήματός τους έχουν οι έμποροι της εστίασης της Εύβοιας όπως ενημέρωνει το Επιμελητήριο Εύβοιας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί επέκταση του μέτρου της κυβέρνησης για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό COVID 19.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022.

Το Επιμελητήριο Ευβοίας ενημερώνει τα μέλη του που διατηρούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ότι δίνεται η δυνατότητα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε ανώνυμες εταιρείες Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία, με αίτηση που θα υποβάλουν μέχρι τις 31.10.2022 προς τον αρμόδιο φορέα διοίκησης του λιμένα, να ζητήσουν, για λόγους προστασίας από τον κορωνοϊό, την επέκταση του παραχωρούμενου χώρου σ΄ αυτά χώρο έως και το διπλάσιο του αρχικού χώρου παραχώρησης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η ανωτέρω επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος, ήτοι από 01/05/2022 έως 31/10/2022 κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.

Η διάταξη αυτή στοχεύει στην άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών που έχουν υποστεί οι παραχωρησιούχοι χώρων ζώνης λιμένα προς εγκατάσταση ή λειτουργία επιχείρησης.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr