Επιβεβαίωση του evima.gr:  Εκπαίδευση ετοιμότητας για προστασία από Φυσικές καταστροφές σε μαθητές σχολείων του Αλιβερίου Ευβοίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιβεβαίωση του evima.gr: Εκπαίδευση ετοιμότητας για προστασία από Φυσικές καταστροφές σε μαθητές σχολείων του Αλιβερίου Ευβοίας

Όπως αποκλειστικά έκανε γνωστό το evima.gr - Στο project ́RESISΤΑΝΤ ́ το οποίο συντονίζεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Εμμανουλούδη, συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία).

Όπως αποκλειστικά έκανε γνωστό το evima.gr εκπαιδευτικό μάθημα για την προετοιμασία των μαθητών για την προστασία τους από τις Φυσικές καταστροφές και κινδύνους, σε περίπτωση που αυτοί βρίσκονται την ώρα της εκδήλωσης των στο σχολικό τους κτίριο, θα πραγματοποιηθεί στο Αλιβέρι Ευβοίας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος , στις 25 Νοεμβρίου 2021 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο.

Οι μαθητές ηλικίας από 11 έως 15 ετών, θα παρακολουθήσουν το μάθημα το οποίο βασίζεται στο Virtual School, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα – διαδικασία εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και έχει τους ακόλουθους στόχους:
Την αναγνώριση ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση Φυσικών καταστροφών και κινδύνων και στη συνέχεια την εξατομίκευση τρόπων δράσης – διαφυγής – απεγκλωβισμού των μαθητών από το σχολικό κτίριο, με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.
Σύμφωνα με το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό εργαλείο, κάθε ομάδα μαθητών δημιουργεί μία μακέτα του σχολείου του. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της εφαρμογής ARTutor (βραβευμένης από την UNESCO), που αποτελεί βασικό εργαλείο του VIRTUAL SCHOOL και κατάλληλων εποπτικών καρτελών, οι μαθητές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της Επαυξημένης Πραγματικότητας, εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν και να απομνημονεύουν τις ασφαλείς κατά περίπτωση επιλογές συγκέντρωσης και εξόδου – διαφυγής από τη σχολική μονάδα, ανάλογα με τη διαρρύθμιση του σχολικού τους χώρου αλλά και το είδος του φυσικού κινδύνου που τους απειλεί ( πχ. πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί).
Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία VIRTUAL SCHOOL, είναι μέρος του έργου ́RESISTANT ́, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM-2020). Στόχος του έργου είναι η δημιουργία της πρώτης Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας εκπαίδευσης των πρώτων αποκριτών, στη βοήθεια συμπολιτών μας που κινδυνεύουν. Εκτός από τη δημιουργία της πλατφόρμας, το project αυτό περιλαμβάνει τεχνικές εκπαίδευσης, ενημέρωσης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών κίνδυνων που ενισχύονται εποπτικά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας και απευθύνεται σε μαθητές, πολίτες και τουρίστες.
Στο project ́RESISΤΑΝΤ ́ το οποίο συντονίζεται από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δ. Εμμανουλούδη, συμμετέχουν επτά εταίροι από τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κροατία, Βόρεια Μακεδονία).
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση:

Home

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr