ΛΑΡΚΟ: Αποφασίστηκε από το Εφετείο Αθηνών η υπαγωγή της σε ειδική διαχείριση

Εκδόθηκε η απόφαση υπαγωγής της ΛΑΡΚΟ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, από το Εφετείο Αθηνών. Η συζήτηση της αίτησης είχε γίνει την προηγούμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με τη διαδικασία, ο ειδικός διαχειριστής 15 μέρες  μετά το διορισμό του προχωρά σε καταγραφή του ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης και εκπονεί σχέδιο δράσης για επιχειρησιακές και χρηματοοοικονομικές εκτιμήσεις την περίοδο της διαχείρισης. Τρεις μέρες μετά το 15νθήμερο επιδίδεται η έκθεση καταγραφής στους υπουργούς ΠΕΝ και Οικονομικών. Ο ειδικός διαχειριστής είναι εκείνος που διοικεί, λειτουργεί και εκπροσωπεί την επιχείρηση έναντι τρίτων ως προς τη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

Στην τροπολογία της κυβέρνησης προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας από το ελληνικό δημόσιο για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν στην ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης. Μετά την πώληση της επιχείρησης στο σύνολό της ή επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, το ισόποσο της επιχορήγησης προαφαιρείται από το τίμημα κι επιστρέφει κατά προτεραιότητα έναντι άλλου γενικού ή ειδικού προνομίου στο ελληνικό δημόσιο.

Πηγή-mononews.gr