ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δείτε αναλυτικά τα θέματα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας
Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδριάζει  Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας, για την 19η Ειδική Συνεδρίαση έτους 2020, η οποία θα διεξαχθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη Δευτέρα 28.12.2020 και ώρα 19:00.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018)
β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),
γ) της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «
» (ΦΕΚ 5486/Β’/12.12.2020), όπως αντικαταστάθηκε από
την με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:80588/15.12.2020 όμοιά της (ΦΕΚ 5509/Β ́/15.12.2020),
δ) της με αριθ. 426/77233/13.11.2020 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),
καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 19η Ειδική Συνεδρίαση έτους 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη Δευτέρα 28.12.2020 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Ερέτριας και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ). Δήμου Ερέτριας και Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ερέτριας με τον διακριτικό τίτλο «Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ, οικονομικού έτους 2021».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ