ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Καλείστε στην 48η /2021 δια περιφοράς ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 11.00 π.μ. για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας , σύμφωνα : α) το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. πρωτ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 69136/2021, ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021 , καθώς και την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 72486/2021 (ΦΕΚ 5401/Β/20-11-2021), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης .

1. Αποδοχή δωρεάς του Ιδρύματος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ προς το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

.2. Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας doValue Greece Α.Ε. για την Επισκευή Δημοτικού Ιατρείου Ροβιών.

3. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την ανάθεση της εργασίας: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΣΑΕ 055)» έγκριση της αριθμ. 70/2021 μελέτης και έγκριση των όρων της διαπραγμάτευσης».

4. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση σύμβασης της εργασίας: «Υπηρεσίες αποξήλωσης, συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων».

5. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση σύμβασης της εργασίας: «Εργασίες αποκομιδής και μεταφοράς υλικών ,τα οποία προέκυψαν από την καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε 03/08/2021».

6. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με διαπραγμάτευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης (άρθρο 32, οδηγίας 2014/24/ΕΕ), για την ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση σύμβασης της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού/πλακοσκεπών/φρεατίων/σχαρών/οχετών όμβριων υδάτων».

7. Προσφυγή στην διαδικασία διαγωνισμού με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2γ της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών (αριθμ. 71/2021 μελέτης) για την προμήθεια γεωργικών ελκυστήρων για χλοοτάπητες γηπέδων.

8. Ανάθεση εργασιών καθαρισμού για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε 3/8/2021 με χρήση γερανοφόρων/ καλαθοφόρων, αριθμ. μελέτης 69/2021, λόγω μη επάρκειας του προσωπικού και μηχανημάτων του Δήμου.

9. Έγκριση τροποποίηση της αριθμ. 44/2021 μελέτης «ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΣΩΣΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΕΠΙΓΕΝΝΗΜΑ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (ΣΑΕ055)” – καθορισμός τμημάτων οδών και προτεραιότητας επέμβασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ