ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Εύβοια: Ράμπα ΑΜΕΑ τοποθέτησε ο Δήμος στην παραλία των Πολιτικών

Σε ποιες άλλες παραλίες θα τοποθετηθούν ράμπες
Εύβοια: Ράμπα ΑΜΕΑ τοποθέτησε ο Δήμος στην παραλία των Πολιτικών

Ράμπα ΑΜΕΑ τοποθετήθηκε στην παραλία των Πολιτικών έτσι ώστε από την φετινή καλοκαιρινή σεζόν όλοι οι συνάνθρωποί μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα να μπορούν να απολαμβάνουν και αυτοί την θάλασσα και την κολύμβηση.

Το έργο υλοποιείται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Διρφύων Μεσαπίων ,ενώ ανάλογες ράμπες θα τοποθετηθούν και στις παραλίες Λιμνιώνα και Χιλιαδού.

Η Απόφαση του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09 : 30 π. μ ( έως 10:00 μέσω τηλεφώνου και email, ενώ υπήρξε και τηλεδιάσκεψη μεταξύ του Δημάρχου και των επικεφαλής των παρατάξεων που συμμετέχουν στην οικονομική επιτροπή) , η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 5225/23-4-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής , που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής κατά τις προβλέψεις της παρ 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

Ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1). ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
3). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4). ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
5). ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
6). ΓΚΟΓΚΟΥ-ΛΙΑΛΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
7). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΦΩΤΟ: PSAXNA.GR

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ