Χαλκίδα-Έκτακτο άνοιγμα της γέφυρας Πορθμού Ευρίπου

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έκτακτο άνοιγμα της συρταρωτής γέφυρας Πορθμού Ευρίπου την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 προς Πέμπτη 21 Μαΐου, από 00:30 πμ έως και 03:00 πμ, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.