ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εύβοια: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη
Εύβοια: Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Παρακαλείσθε να συμμετέχετε στην 3η Δημόσια Συνεδρίαση της ΕΠΟΙΖΩ στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.(μέσω τηλεφώνου ) κατά τις προβλέψεις της παρ 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ.
Φύλλου 55/11-3-2020/ Τ’ Α) και την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, για να συσκεφθούμε και ν’ αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ο : «Περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου οχημάτων στην ιδιοκτησία του κ.Στούπα Χρήστου για την έκδοση άδειας κατασκευής νέας ισόγειας αποθήκης»
ΘΕΜΑ 2ο : «Περί κοπής δέντρων-κυπαρισσιών στο χώρο του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Πάλιουρα»

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ