ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ερέτριας την Τετάρτη 11/5

Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών το δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας την Τετάρτη 11 Μαΐου
Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ερέτριας την Τετάρτη 11/5

Με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το δημοτικό συμβούλιο Ερέτριας την Τετάρτη 11 Μαΐου.

 

«Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες της παρ. 6του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018),

β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποίακυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),

γ)   της παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α’),

δ) της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.04.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2137/Β’/30.04.2022),

ε)    της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 206/οικ.6824/02.05.2022 εγκυκλίου ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6Σ2Κ46ΜΤΛ6-Μ4Υ),

 

καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 5η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, την Τετάρτη 11.05.2022 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Περί έγκρισης ποσού για κάλυψη εξόδων ταφής της εκλιπούσης Β.Μ. του Κ..
  2. Περίέγκρισης    6ης    Αναμόρφωσης    Προϋπολογισμού    2022    και    Τροποποίησης    ΤεχνικούΠρογράμματος

Επιπρόσθετα θα ακολουθήσει ενημέρωση – συζήτηση για το Πεζονήσι (Νησί των Ονείρων)».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ