Συνέντευξη του υπ. περιφερειακού συμβούλου,Γιάννη Θεοδώρου στο Eviavima

Ματίνα Ρέτσα- Τι σας ώθησε να συμμετάσχετε ως υποψήφιος στις Περιφερειακές εκλογές;

Γιάννης Θεοδώρου-Αποφεύγοντας τα τετριμμένα υπό την έννοια της προσφοράς, αφού (θέλω να) πιστεύω ότι όλοι οι υποψήφιοι κινούνται από αυτήν, προσωπική μου πεποίθηση ήταν και είναι ότι αποτελεί υποχρέωση η ενασχόληση με τα κοινά. Θα πρέπει η όποια συσσωρευμένη γνώση και οι εμπειρίες του καθενός να αξιοποιούνται συνθετικά προς όφελος του τόπου μας. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο/βιώσιμο πλαίσιο ανάπτυξης και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τις γενιές που έρχονται.

Έχω σαν αρχή την άποψη του Αντόνιο Γκράμσι ότι η αδιαφορία είναι το νεκρό βάρος της ιστορίας και ότι δεν πρέπει να κλαψουρίζουμε ως αιώνιοι αθώοι «κριτικολογούντες» εκ του ασφαλούς μπροστά στα μεγάλα και μικρά καθημερινά προβλήματα του τόπου και των πολιτών.

Η πολυετής εμπειρία μου ως διδάσκοντα σε τριτοβάθμιο ίδρυμα με τη συναναστροφή και αλληλεπίδραση με τις ανησυχίες των νέων, η γνώση προβλημάτων των ανέργων από την ενασχόλησή μου για πολλά χρόνια στο σχεδιασμό και υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, στην κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων, στη διενέργεια ερευνών και μελετών σε θέματα ανεργίας, τοπικής/περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης και η εθελοντική μου συμμετοχή σε δράσεις της κοινωνίας των πολιτών μέσα από την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, θεώρησα ότι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν θετικά, αν τις αξιοποιήσω από μια θέση διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικώ

Ματίνα Ρέτσα-  Για ποιους λόγους επιλέξατε να ενταχθείτε στο συνδυασμό «Πατρίδα μας η Στερεά» με την Κατερίνα Μπατζελή;

Γιάννης Θεοδώρου-Η συμμετοχή μου ως υποψήφιου περιφερειακού συμβούλου στις εκλογές τις 26ης Μαΐου δεν ήταν απλά και μόνο επιθυμία και αποτέλεσμα ένταξης σε κάποιο συνδυασμό. Ήταν συνειδητή μου επιλογή και στηρίχθηκε σε κριτήρια αλλά και δυνατότητες που θα επέτρεπαν να συνεισφέρω στη συνδιαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται με όσα προανέφερα.

Η Κατερίνα Μπατζελή και η στελέχωση του συνδυασμού της, θεώρησα ότι ήταν και είναι η καλύτερη επιλογή προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι μια άρτια καταρτισμένη, έμπειρη και ικανή γυναίκα και αποτελεί μακράν την ικανότερη να ηγηθεί της Περιφέρειάς μας. Και τούτο γιατί η μοναδική – σε σχέση με τους συνυποψήφιους της – προηγούμενη εμπειρία της ως Ευρωβουλευτή, Βουλευτή και Υπουργού, μπορεί να κάνει πραγματικότητα ένα διαφορετικό πλαίσιο ανάπτυξης – όραμα για τη Στερεά Ελλάδα και το νησί μας. Με την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ανασυγκρότησης και ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού και ανάδειξης της περιφερειακής ταυτότητας και συνοχής. Με την εφαρμογή καινοτομιών για την ανάδειξη της περιφερειακής ταυτότητας και συνοχής, της παραγωγικής αναγέννησης, της συμμετοχικής Δημοκρατίας και της ανοιχτής διακυβέρνησης. Επιπλέον, γιατί διακρίνεται για τη διορατικότητά της να εντοπίζει τα κατά τόπους καίρια προβλήματα που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες ανάπτυξης και να προτείνει ορθολογικά τις κατάλληλες λύσεις.

 

Ματίνα Ρέτσα-  Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητές σας, εφόσον εκλεγείτε, ως περιφερειακός σύμβουλος;

Γιάννης Θεοδώρου-Πέρα από την αντιμετώπιση των γνωστών βασικών προβλημάτων σε υποδομές (ανεπαρκές οδικό δίκτυο, μη αξιοποίηση λιμανιών Κύμης, Μαντουδίου, κ.λ.π.),  πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Γιατί μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στην ανεργία, την περιθωριοποίηση, στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην ερήμωση των μη αστικών περιοχών που βιώνουμε, όσο ποτέ άλλοτε, σήμερα. Γιατί μπορεί να συμβάλλει στην τοπική – κοινοτική ανάπτυξη και να αξιοποιήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής, στην ανάδειξη και εφαρμογή κοινωνικών καινοτομιών, στην ενεργοποίηση και αξιοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου και να αμβλύνει κοινωνικές ανισότητες. Επιπλέον, ως μορφή συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας με οικονομική δραστηριότητα σε πρωτογενή τομέα – μεταποίηση – υπηρεσίες και λόγω της φύσης της (φορολογικές απαλλαγές, δημοκρατική λήψη αποφάσεων, κ.λ.π.) και του γεγονότος ότι είναι έντασης εργασίας και όχι κεφαλαίων, μπορεί αποδεδειγμένα να αναπτυχθεί και να έχει θετικό οικονομικό και κοινωνικό και αντίκτυπο. Να παράξει δηλαδή τοπικά πλούτο, να συμβάλλει στην αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη, να προστατεύσει το περιβάλλον, να δώσει διέξοδο σε νέους και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Μια μορφή δοκιμασμένη με επιτυχία σε πολλά κράτη (Ισπανία, Ιταλία, κ.λ.π.), που δυστυχώς στην Ελλάδα παραμένει, λόγω των πολιτικών που ακολουθούνται μέχρι σήμερα, μη ορατή στη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών και με λιμνάζοντες κοινοτικούς πόρους (Εθνικό σκέλος, ΠΕΠ) για τη προώθησή της.

Δεύτερη προτεραιότητα αποτελεί η ανάδειξη της νησιωτικότητας και των κατά τόπους συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Εύβοιας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ανάπτυξη και προώθηση μιας διαφοροποιημένης πολιτικής π.χ. στον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό, στην αξιοποίηση των ορεινών όγκων, στη προώθηση και διατήρηση της παραγωγικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Με άλλα λόγια στην εφαρμογή μιας άλλης κοινωνικοοικονομικής εναλλακτικής που να «απαντά» στην αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια και είχε σαν αποτέλεσμα την υψηλή ανεργία και αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας μου για τη μόχλευση κοινοτικών πόρων, όσον αφορά τη νεανική επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού, την επιχειρηματική καινοτομία και την εφαρμογή Ευβοϊκού branding που να προβλέπει και να αποβλέπει στη συγκρότηση νέου μοντέλου ανάπτυξης. Ενός μοντέλου που θα: Αντιμετωπίζει την οικονομική, κοινωνική, πληθυσμιακή και πολιτισμική υποβάθμιση.

Ενεργοποιεί ταλέντα και υπάρχουσες δεξιότητες, ιδιαίτερα από νέους, περιορίζοντας την μετανάστευση όσων έχουν υψηλές δυνατότητες (brain drain).

Προωθεί ένα νέο τρόπο ζωής καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και επανακοινωνικοποίησης μέσα από δημιουργικές κοινότητες.

Ενισχύει υπάρχοντες ή νέους κλάδους και τομείς με συγκριτικό τοπικό πλεονέκτημα και νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Στοχεύει στη δημιουργία Κέντρων Επιχειρηματικότητας, που θα αποτελούν κόμβους (hubs) αναφοράς, υποστήριξης και προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

———————————————-

Ο Γιάννης Θεοδώρου είναι πτυχιούχος Διοίκησης και Οικονομίας και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές: Στην «Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση», στις «Επιστήμες της Αγωγής» (MEd), στην «Εκπαίδευση ενηλίκων» και (τελειόφοιτος με υποτροφία αριστείας) στην «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (ΜSc).

Υπήρξε, μέχρι τη συνταξιοδότησή του, μόνιμο μέλος τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπου δίδαξε μαθήματα Εφαρμογών Λογιστικής και Φορολογίας και Αν. Διευθυντής του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας.

Παράλληλα, ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, την κατάρτιση και συμβουλευτική ανέργων και τη διενέργεια ερευνών και μελετών σε θέματα ανεργίας, περιφερειακής ανάπτυξης και απασχόλησης.

Είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών ενηλίκων και συμμετέχει εθελοντικά, μεταξύ άλλων και από τη θέση του Προέδρου της νεοσύστατης Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας, σε δράσεις της κοινωνίας των πολιτών για τη προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως εναλλακτικής λύσης για την αξιοποίηση τοπικών αναπτυξιακών πόρων και την αντιμετώπιση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης.

Έχει εκπονήσει μελέτες και έρευνες και έχει συγγράψει βιβλία και βοηθήματα σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, περιφερειακών και θεματικών αναπτυξιακών πόρων, ανεργίας και οικονομίας και διετέλεσε Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πανελλήνιου Δικτύου Κοιν.Σ.Επ. και Πρόεδρος Ο.Σ.Ε.Τ.Π./Τ.Ε.Ι.