Ο Δήμος Σκύρου ενημερώνει τους πολίτες για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Ο Δήμος Σκύρου ενημερώνει τους πολίτες για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2020

Δικαιούχοι:
• Συνταξιούχοι ΟΓΑ και συνταξιούχοι ανασφάλιστων υπερηλίκων
• Ασφαλισμένοι ΟΓΑ ασφαλιστικά ενήμεροι 2019
• Τα μέλη των παραπάνω οικογενειών

Υποβολή αιτήσεων: 01/06/2020 – 26/06/2020 – ΚΕΠ
1. Κοινωνικός Τουρισμός (6ήμερες διακοπές – 5 διανυκτερεύσεις)
2. Ιαματικός Τουρισμός – Μόνο οι συνταξιούχοι (6ήμερες διακοπές – 5 διανυκτερεύσεις και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων)
3. Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρομές – 3 διανυκτερεύσεις)
4. Δωρεάν Παροχή Εισιτηρίων Θεάτρου
5. Δωρεάν Παροχή Βιβλίων

Παραλαβή δελτίων (1,2,3,4): 06/07/2020 – 31/08/2020 – ΚΕΠ
Παραλαβή βιβλίων (5): 06/07/2020 – 28/09/2020 Συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία
Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:
• ΑΜΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.)
• Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ (π.χ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών κ.λπ.).
• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Βιβλιάριο ασθενείας
• Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, η οποία φέρει το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου θεωρημένη από οποιαδήποτε δημόσια αρχή συνοδευόμενη

6. Παιδικό κατασκηνωτικό (6 έως 16 ετών – 15 διανυκτερεύσεις)
Η υποβολή ηλεκτρονική αίτησης για το παιδικό κατασκηνωτικό γίνεται απευθείας από τους δικαιούχους στην ιστοσελίδα: www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/